• ZORUNLU YABANCI DİL DERSİ MUAFİYET SINAVI TARİHİ DEĞİŞİKLİĞİ HK. !

              Daha önce 7 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 10:00`da Perculus uzaktan eğitim platformu üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapılacağı ilan edilen zorunlu yabancı dil dersi muafiyet sınavı, Üniversitemiz öğrenci bilgi sistemi ile Perculus uzaktan eğitim sistemi arasındaki veri tabanı entegrasyon işlemleri devam ettiğinden 9 Ekim 2020 Cuma günü saat 10:00`da yine Perculus Uzaktan Eğitim Platformu üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. 

    9 Ekim 2020 Cuma günü saat 10:00`da yapılacak olan Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavı yönergesi için tıklayınız.