• Ders Tanıtım Bilgileri

  Önlisans ve lisans programlarında okutulan zorunlu İngilizce dersinde (YDİ-101 ve YDİ-102) öğrencilerin

  Yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilmeleri, amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır bir şekilde yazabilmeleri ve anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde sözle ifade edebilmeleri amaçlanır.

  Seçmeli İngilizce Dersleri

  Okuma ve Yazma Dersinde (YDİ-111ve YDİ-112) öğrencilerin,

  Okuduğu metni anlayıp, içerisindeki kalıpları ve kullanımlarını pekiştirerek kendi yazdığı paragraflarda bu ifadeleri kullanabilmeleri, sözlük kullanma ve bu sayede telaffuz ve kelime öğrenimini nasıl geliştirebileceğini kavrayabilmeleri, okuduğu metnin ana fikrini ifade edebilir ve bunu yazıya dökebilmeleri amaçlanır. Ayrıca metinlerde gördüğü yapı ve kalıpları hangi amaçla nasıl kullanıldığını öğrenerek kendi ifadelerinde bunları kullanabilirler. Metne hızlıca göz gezdirme, kelimeleri tahmin edebilme ve yorum yapabilme yeteneğini geliştirebilirler.

  Dinleme ve Konuşma Dersinde (YDİ-109 ve YDİ-110) öğrencilerin,

  İngilizce kelime ve cümleleri doğru seslendirebilmeleri, günlük hayatta karşılaşabilecekleri işlevsel konuşma kalıplarını kullanabilmeleri, yeni ve çeşitli kelime bilgisine sahip olmaları ve uygun bağlamda bu kelimeleri kullanabilmeleri, görsel ve işitsel ders kaynaklarından dinledikleri konuyu anlayıp, etkili not alma becerisi kazanmaları ve düşüncelerini belli bir düzen içinde ifade edebilmeleri amaçlanır.