• Bölümümüz Hakkında

    Çankırı Karatekin Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü üniversite senatosunun 04.03.2009 tarih ve 3 nolu kararı ile kurulmuştur. Bölümümüz; bölüm başkanı, bölüm başkan yardımcısı, 6 İngilizce, 1 Almanca okutmanı ve 1 bölüm sekreterinden oluşmaktadır. Üniversitemiz 2014- 2015 Bahar yarıyılında tüm fakülte ve yüksekokulların birinci ve ikinci öğretim birinci sınıf programlarında toplam 2,959 öğrenci öğrenim görmüştür. Bölümümüz; Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Orman Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Çankırı Meslek Yüksekokulu, Kızılırmak Meslek Yüksekokulu, Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Yapraklı Meslek Yüksekokulu olmak üzere 6 fakülte, 1 Yüksekokul ve 4 Meslek Yüksekokulundaki öğrencilerimize Temel ve Seçmeli İngilizce dersleri vermektedir. Öğrencilerimiz YDS’ye alternatif olarak iki tür yeterlilik sınavı olmaktadır. Bunlar; birinci sınıf öğrencileri için muafiyet ve yeterlilik sınavları ile Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri Yüksek Lisans Programları öğrencileri için yeterlilik sınavlarından oluşur. Okutmanlarımız farklı fakülte ve yüksekokullardaki öğrencilere akademik destek vermek ve temel dil becerilerini kazandırmak için etkili dil öğrenme ortamı yaratmada işbirliği halinde çalışmaktadırlar. Kendilerini değerlendirme ve geliştirme gerekliliğinin farkında olan okutmanlarımızdan 3 `ü yüksek lisansını tamamlamış olup, 6 `sı ise akademik çalışmalarına devam etmektedirler.

    Bölümümüz, öğrencilerimize güncel ihtiyaçlar doğrultusunda farklı dil seçenekleri sunmak için yabancı dil derslerini çeşitlendirme yoluna gitme çabasındadır. Bu doğrultuda da gelişme ve ilerlemeye devam etme kararlılığındadır.