Çankırı Karatekin Üniversitesi
Yabancı Diller Bölümü

Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı olarak Avrupa Birliğinde Dil Eğitimi Uygulamaları ile ilgili düzenlenen çalıştaya katılım sağlanmıştır.

Özel Öğretim Kurumları Federasyonu tarafından 22 Nisan 2017 tarihinde, ülkemiz üniversitelerinin Yabancı Diller Bölüm Başkanlarının katılımlarıyla, ülkemiz için ortak bir dil eğitim modeli oluşturulması için düzenlenen çalıştaya üniversitemiz bölüm başkanlığı olarak Yabancı Diller Bölüm Başkanı Okt. Oktay YAZICI ve Yabancı Diller Bölüm Başkan Yardımcısı Okt. Salih POTUKOĞLU tarafından katılım sağlanmıştır.

"Yabancı Dil Öğretiminde Türkiye’miz İçin Bizler Neler Yapabiliriz?  Avrupa Birliğinde Dil Eğitimi Uygulamaları"  konu başlıkları ile düzenlenen çalıştay ile üniversitelerimizin yabancı dil eğitimindeki eksiklikleri, ihtiyaçları, bu eksikliklerin giderilmesi ile ilgili yapılması gereken çalışmalar ve yabancı dil eğitimde kaliteyi artırmak için ortak bir dil eğitim modeli oluşturmanın olumlu ve olumsuz yanları değerlendirilmiştir.